Heran Camperbouw

Renovatie van een caravan.

De foto's van de onderstaande caravan geven een impressie weer wat de mogelijkheden zijn voor een "oude" caravan met een totaal versleten en beschadigd interieur. Bij deze caravan zijn alle banken, kasten en is de keuken gedemonteerd en wordt alles nieuw aangebracht. Echter het keukenblad wordt bij deze caravan hergebruikt, dit is nog in goed staat.

Foto's van het oude interieur. De vorige eigenaar had de wanden opnieuw behangen om de kasten en schapjes heen. Tevens zijn de bestaande kasten flink beschadigd en is er de elektrische installatie geknoeid. Daarnaast zijn alle waterleidingen sterk vervuild wat niet ten goede komt aan de gezondheid.

Kaalslag..... Het gehele bestaande interieur is compleet verwijderd om te vernieuwen. Tevens is het "oude" behang tegen de wanden verwijderd.

De ouden vloerbedekking is verwijderd, hierdoor komt het hout van de vloer weer in beeld en kan bekeken worden of dit  nog goed is.

Wanden zijn  opnieuw bekleed. Het aanbrengen van de nieuwe wandbekleding gebeurt voor het opnieuw inrichten van de caravan. Hierdoor is de bekleding in de kasten ook netjes.

Het bestaande (versleten) dakluik is vervangen door een nieuw dakluik

Het oude dakluik is verwijderd, alle kitten zijn verwijderd en het geheel is schoongemaakt voor het plaatsen van het nieuwe dakluik.

Er wordt voorzien in een nieuwe keuken waarbij op de rechter foto al de positie van de koelkast zichtbaar wordt.

De bestaande vloer was niet goed, deze was losgelaten. Hierdoor is de bestaande vloer verwijderd en een nieuwe vloer aangebracht.

Op deze foto's zijn al de nieuwe voor- en achterbakken te zien. Deze zijn in hun geheel nieuw gemaakt en aangebracht.

Het nieuwe interieur wordt zichtbaar. De indeling van de caravan is bepaald.

Heran Uden