Heran Camperbouw

Gasinstallatie

Op de gas installatie zijn vaak meerder toestellen aangesloten. Deze toestellen kunnen o.a. zijn:

  • De koelkast
  • Het fornuis
  • De verwarming
  • De boiler

 

Afhankelijk van het aantal toestellen zal het aantal gasafsluiters gekozen moeten worden om elk toestel separaat van elkaar af te kunnen sluiten. Voordat bij een ombouw van een camper begonnen wordt is het verstandig een plan te maken van de aan te sluiten toestellen maar ook van de gasleidingen. Indien deze in een vroeg stadium van de bouw aangebracht worden, kunnen deze vaak achter kasten of wanden weggewerkt worden.

Gaskranen

Nevenstaand zijn voorbeelden van afsluiters, hierbij zijn 2-voudige, 3-voudige en 4-voudige afsluiters afgebeeld. De aansluitingen aan de onderzijde van de afsluiters zijn verbonden met de kranen. De afsluiters aan het einde en het begin zijn afsluiters voor het aansluiten van de gasfles of het doorlussen van meerdere series van afsluiters.

 

Gasledingen in de camper moeten altijd van harde materialen zijn. Hiervoor wordt meestal een koper of aluminium leiding gebruikt. Vanaf de gasfles tot aan de gaskranen, indien deze kort bij elkaar gemonteerd zijn, mag een gasslang toegepast worden.

Ontwerp gasinstallatie

Onderstaand is een ontwerp van een gasinstallatie als voorbeeld weergegeven. Hierbij is aangegeven waar de gasfles met de gaskranen komen, het leiding verloop en zijn de verbruikstoestellen aangegeven. Alle gasleidingen zijn normaal gesproken in een caravan of camper 8mm dik. Alle verbruikstoestellen kunnen hierop aangesloten worden.

Gasbun (gasflesruimte)

Gasflessen worden met spanbanden vastgezet in de gasbun en mogen elkaar onderling niet raken. In de bodem van de gasbun zit een opening van minimaal 100 cm2, die in verbinding staat met de buitenlucht. Ontsnappend gas is zwaarder dan lucht en zakt altijd naar beneden en stroomt via deze opening naar buiten. Het gas mag niet naar de woonruimte kunnen stromen.

 

De gasbun is geen bergkast

Gebruik de gasbun niet als bergplaats voor haspels, reinigingsmiddelen, stophout, gereedschap, etc. Dit om vonkvorming door metaal op metaal te voorkomen. Bovendien moet de kraan gemakkelijk bereikbaar zijn om in geval van een noodsituatie snel dicht te kunnen draaien.

Gasslang vanaf de gasfles

Gasslangen in je caravan of camper. Enig idee hoe oud die zijn? Of bij welke leeftijd je ze moet vervangen? Of bij welke keuring iemand daar naar kijkt? Het antwoord dat de meesten van ons op deze vragen zullen geven is nee. Geen idee. Er zijn ook geen wettelijke eisen of voorschriften op dit gebied. Alleen de fabrikant bepaalt hoe lang het veilig is om een gasslang te gebruiken. Diezelfde fabrikant gaat er daarbij wel vanuit dat de slangen regelmatig worden gecontroleerd. Om eigenaren van caravans en campers wat meer bewust te maken van de levensduur van gasslangen hangt het Duitse en veel gebruikte slangenmerk GOK vanaf nu een opvallend geel briefje aan zijn slangen. Daarop niet meer de datum waarop de slangen zijn gemaakt, maar de datum waarop ze vervangen dienen te worden. In de hoop dat jij en ik daarmee geholpen zijn en er beter op letten.

 

 

Gasslang met klem tweejaarlijks controleren

Op een gasslang staat een datum. Dat is de datum waarop de gasslang is gemaakt. Daarmee weet je dus hoe oud een gasslang is. Maar weet je daarmee ook of je hem al moet vervangen? De meeste mensen niet.  En juist dat wil GOK met zijn gele briefje veranderen. Ze houden daarbij een gebruiksduur aan van maximaal 10 jaar. Dat doet bijvoorbeeld Truma ook. Je bent er dan wel zelf verantwoordelijk voor dat de gasinstallatie en ook de gasslangen elke twee jaar nagekeken worden. Dat is overigens ook het advies van de Bovag. Dan is er ook nog een verschil tussen slangen die vaste eindverbindingen hebben en daarmee op een fles zitten geschroefd of dat ze met een slangklem vastzitten. De klem zal bij het vastdraaien de slang beschadigen. Het advies is zeker deze slangen elke twee jaar te vervangen.

 

Hoewel er geen wettelijke eisen zijn aan de levensduur moet de gasslang gedurende de gebruiksperiode wel “in deugdelijke toestand” zijn. In Duitsland, het land waar de GOK slangen gemaakt worden zijn er wel regels op dit gebied. Dat zijn de Prüfrichtlinien 607 und 612 van de Duitse vereniging van vloeibare gas en de gas- en waterleveranciers. Ook deze richtlijnen hanteren een periode van maximaal 10 jaar. Op de gasregelaars van GOK blijft een productiedatum staan.

 

Bron: https://www.campingtrend.nl/gasslang-wanneer-vervangen/

 

Heran Uden