Heran Camperbouw

Schoonwatertank

Schoonwater wordt gebruikt voor het toilet en de wasbak(ken). Hiervoor dient voorzien te worden in een schoonwatertank. Deze tank is in vele formaten te verkrijgen. De formaten in inhoud en formaten in afmetingen. Afhankelijk de beschikbare ruimte dient de grootte van de schoonwatertank bepaald te worden. Een schoonwatertank wordt gekocht zonder aansluitingen voor het gebruik. Voordat een schoonwatertank ingebouwd wordt dienen de volgende aansluitpunten aangebracht te worden met de bijbehorende diameters:

  • Aansluiting voor het vullen van de tank (50mm)
  • Aansluiting voor het ontluchten en beluchten (10mm)
  • Aansluiting voor de waterpomp (10mm)
  • Aansluiting voor de watermeter (afhankelijk van merk en type watermeter)
  • Aansluiting voor het aftappen van water (10mm)

De keuze van de grootte van de watertank wordt meestal gemaakt in combinatie met de beschikbare ruimte echter er dient ook rekening gehouden te worden met de benodigde hoeveelheid gebruikswater. Het water mag gemiddeld niet ouder worden dan 3 dagen. Hierna moet het ververst worden.

Watertank met de aansluitingen

Sparing voor het aanbrengen van het watervulpunt

Watervulpunt met beluchting

Het is verstandig om de watertank altijd bereikbaar te houden. Hierdoor kan altijd inspectie en/of werkzaamheden aan de tank gemakkelijk plaatsvinden. Voor het vastzetten van de watertank wordt vaak een spanband gebruikt.

Vuilwatertank

Vuilwater of zoals sommige zeggen afvalwater dient bij een camper opgevangen te worden en dient op de speciaal hiervoor aangewezen plekken geloosd te worden. Het opvangen van het vuile water gebeurt in een aparte tank welke onder de camper is aangebracht. Net zoals de schoonwatertank geldt dat voor de vuilwatertank in vele maten te verkrijgen is en dat deze gekocht wordt zonder aansluitingen. De maatvoering van de vuilwatertank is afhankelijk van de ruimte welke beschikbaar is onder de auto. Bij het bepalen van het volume van de vuilwatertank dient goed gekeken te worden naar de hoogte van de tank zodat deze niet bij een bult over de grond gaat.

 

Voordat een vuilwatertank ingebouwd wordt dienen de volgende aansluitpunten aangebracht te worden met de bijbehorende diameters:

  • Aansluiting voor het het afvalwater van de keuken (20mm)
  • Aansluiting voor het ontluchten en beluchten en tevens overstroom indien de tank (te) vol is (10mm)
  • Aansluiting voor het lozen van het vuile water (3 inch)
  • Aansluiting voor de signalering volle tank (afhankelijk van merk en type signalering

De keuze van de grootte van de watertank wordt meestal gemaakt in combinatie met de beschikbare ruimte echter er dient ook rekening gehouden te worden met de benodigde hoeveelheid gebruikswater.

 

Montage van de tank onder de camper kan middels een speciaal hiervoor bestemde bevestigingsset. Deze set is een onderdelenzaak te koop en is vaak geschikt voor een tank tot 200 liter (afhankelijk van merk en type) Deze set is voorzien van alle benodigde bouten, moeren, klemmen en band.

 

 

Heran Uden